შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

Directions:ტექნოლოგია
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

•             სვამს კითხვებს იმ სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებასა და საყოფაცხოვრებო მოწყობილობაზე თუ სხვა, რომლებიც ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში (მაგ.:როგორ გადაადგილდებოდნენ, როდესაც არ იყო მანქანები).

 

•             უფროსის დახმარებით იწყებს იმ ტექნიკური საშუალებების გაცნობას, რომლებიც მის ირგვლივაა

(უსაფრთხოების პრინციპების გათვალისწინებით დღეში ნახევარი საათი).

resources