შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია ოჯახურ ტრადიციებში

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

 

•             თავისუფლად გამოხატავს თავის აზრს ოჯახში და იმედი აქვს, რომ მოუსმენენ, გაიზიარებენ.

 

•             აქტიურად მონაწილეობს ოჯახური დღესასწაულების სამზადისში (დაბადების დღის).

 

•             შეუძლია მოუთხროს თავისი ოჯახის ისტორია თანატოლებს, პასუხი გასცეს შეკითხვებს (მაგ., მოყვეს, მამაჩემი პოლიციელია, ჩემი ბაბუაც პოლიციელი იყო).

 

•             ბავშვმა იცის და შეუძლია თქვას, რა განსხვავება და  რა მსგავსებაა მის ოჯახსა და მისი მეგობრის ოჯახს შორის.

 

•             შეუძლია ჩამოთვალოს ნათესავები, ოჯახის უშუალო წევრების გარდა სხვა ნათესავები _

დეიდა, ბიძა, მამიდა, დეიდაშვილი, ბიძაშვილი და ა.შ. დაასახელოს, რა კავშირია მათ შორის (მაგ.:

`ჩემი დეიდა დედაჩემის დაა”).

resources