შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი იყენებს  შემოქმედებით უნარებს აზრების,  გრძნოებებისა და  ცოდნის გამოსახატავად

Directions:შემოქმედებითი თვითგამოხატვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

•             შეუძლია რიტმის შექმნა  დასარტყამი ინსტრუმენტებით და ხმოვანების სიძლიერის შეცვლა: ჩქარა  _ ნელა; ხმამაღლა _ ხმადაბლა.

 

•             შეუძლია იმღეროს ნაცნობი მელოდია.

 

•             მონაწილეობს როლურ თამაშებში, შეუძლია როლის განსახიერება, შეუძლია გაითამაშოს სხვადასხვა მოვლენა საკუთარი ცხოვრებიდან (ახლო წარსულიდან) ან ამა თუ იმ ამბიდან.

 

•             შეუძლია დახატოს რთული სქემატური ნახატი – ადამიანის ფიგურა, მრავალი დეტალით.

 

•             შეუძლია იხელმძღვანელოს ნიმუშით (გადმოხატოს უცნობი ფორმა, გაიმეოროს მელოდია, რიტმი).

 

•             ნახატში ემოციების გამოსახატავად იყენებს ფერებს.

 

•             ძერწავს რამდენიმე ნაწილისაგან შემდგარ ფიგურებს პლასტილინით ან თიხით.

resources