შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისაგან გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

Directions:უსაფრთხოება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Health and Safety

indicators

•             ესმის  შუქნიშნის ფერების მნიშვნელობა.

 

•             ესმის, რომ ზოგიერთი ქმედება საშიში და საზიანოა (მაგ., მოწევა, დალევა და სხვ.).

 

•             როლური თამაშის  დროს ახდენს უსაფრთხოების ჩვევების დემონსტრირებას.

 

•             იცის, როგორ გამოიყენოს საგნები უსაფრთხოდ.

 

•             იცის, როგორ ითხოვოს დახმარება (მაგ., როგორ და რა შემთხვევაში გამოიძახოს პატრული, სასწრაფო დახმარება, სახანძრო).

resources