შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და ფიზიკურ თვისებებს

Directions:ფიზიკური აქტივობა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Physical Development

indicators

•             იმეორებს და სწავლობს ახალ მოქმედებას.

 

•             ყოველდღიურად მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში (ცეკვავს, თამაშობს  სპორტულ თამაშებს

_ ,,ლახტს~, ,,წრეში ბურთს~ და სხვ.).

 

•             ფიზიკურ აქტივობაში ერთვება მინიმუმ 30 წუთით დღეში.

resources