შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი გრძნობათა ორგანოებს (მხედველობას, სმენას, შეხებას, გემოვნებას, ყნოსვას) იყენებს საკუთარი მოძრაობის გასაკონტროლებლად

Directions: სენსორულ-მოტორული განვითრება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

 

•             იჭერს დიდი ზომის ბურთს, რომელიც ესროლეს 3 მეტრის მანძილიდან.

 

•             მოსწონს  აქტიური თამაშები, რომელთაც აქვთ თავიანთი წესები (მაგ.: დახუჭობანა, დაჭერობანა და ა.შ.).

 

•             მოაქვს წყალი ჭიქით ისე, რომ არ დაეღვაროს.

 

•             თამაშის  დროს მუსიკალურ და ხმოვან ნიშნებზე ადეკვატურად, შესაბამისად რეაგირებს _ ჩერდება ან აგრძელებს მოძრაობას.

resources