შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს  შეუძლია სხეულის წვრილი კუნთების კონტროლი და  კოორდინირებული მოქმედება

Directions:ნატიფი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

•             პლასტილინისა და თიხისაგან აკეთებს მარტივ ფიგურებს (მაგ.: ადამიანს, ყვავილსა და ქოთანს და სხვ).

 

•             აგებს მცირე ზომის მძივს ძაფზე.

 

•             შეუძლია სპეციალური მაკრატლით ქაღალდისაგან მარტივი  ფიგურების გამოჭრა, აპლიკაციის გაკეთება.

 

•             იხატავს გეომეტრიულ ფიგურას (მაგ.: სამკუთხედს, კვადრატს).

 

•             ქაღალდისაგან აკეთებს მარტივ საგნებს (მაგ.: თვითმფრინავს).

 

•             შეუძლია საკუთარი სახელის დაწერა და რამდენიმე ასოს და ციფრის გადმოწერა (5 ასოსი და ციფრისა).

 

•             დახმარებით იკრავს ფეხსაცმლის თასმას.

resources