შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს შეუძლია სხეულის მოძრაობის კონტროლი, მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება

Directions:მსხვილი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

•             სწორ ხაზზე (შეიძლება იყოს ფიცარი ან დახაზული ხაზი) მოძრაობისას ინარჩუნებს წონასწორობას.

 

•             დიდი ზომის ბურთს ურტყამს ფეხს და აძლევს სასურველ მიმართულებას.

 

•             ინარჩუნებს წონასწორობას ბრუნვის, ტრიალის დროს.

 

•             შეუძლია ცალ ფეხზე დგომა  30 წამის განმავლობაში და მეტხანს.

 

•             შეუძლია ჩამოხტეს დაბალი სიმაღლიდან.

 

•             კიბეზე ასვლა-ჩამოსვლის დროს უჭირავს სათამაშო  ერთ ან ორივე ხელში.

resources