შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს კეთილგანწყობას თანატოლების მიმართ და ურთიერთობს მათთან

Directions:ურთიერთობა თანატოლებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ამჟღავნებს, რომ სიამოვნებს სხვა ბავშვებთან თამაში.

 

•             არის სხვა ბავშვებთან ერთობლივი მოქმედების ინიციატორი, წამომწყები.

 

•             ინარჩუნებს მეგობრულ ურთიერთობას ერთ ბავშვთან მაინც.

 

•             უფროსის დახმარებით შეუძლია თანატოლებისათვის სათამაშოებისა და სხვა საგნების განაწილება, გაყოფა.

 

•             იცავს თამაშის  წესებს (მაგ., რიგითობას თამაშის  დროს).

 

•             უფროსის დახმარებით იღებს გადაწყვეტილებას სხვა ბავშვებთან ერთად.

 

•             შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს შეჯიბრში.

resources