შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ენდობა და ადვილად ამყარებს  ურთიერთობას ნაცნობ უფროსებთან

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ცდილობს განცალკევდეს, მოშორდეს მისთვის ახლობელ უფროსებს ძლიერი შფოთვის გამომჟღავნების გარეშე.

 

•             აძლევს საშუალებას უფროსს, რომ დაეხმაროს დავალების შესრულებაში.

 

•             მისთვის ახლობელი უფროსების მიმართ ამჟღავნებს სიყვარულს.

 

•             საკუთარი ინიციატივით სთავაზობს უფროსს, რომ ეს უკანასკნელი დაეხმაროს მას.

 

•             ამბობს რას განიცდის უფროსების მიმართ (მაგ., მე მიყვარს ბებო).

resources