შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს ესმის წესები და შეთვისებული აქვს ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             მონაწილეობს მარტივ საქმიანობებსა და მოქმედებებში დამოუკიდებლად, საკუთარი სურვილით (მაგ., წახემსების შემდეგ ეხმარება უფროსს მაგიდის ალაგებაში).

 

•             იცავს მარტივ წესებს შეხსენების გარეშე (მაგ., იბანს ხელს ჭამის წინ).

 

•             ავლენს მასალების მიზნობრივად, ფაქიზად და ცივილიზებულად გამოყენების მზარდ უნარს; იჩენს მეტ სიფრთხილეს, კარგად ესმის  საგნების დანიშნულება და იცის მათი გამოყენება (მაგ., არ ერთობა წიგნის დახევით).

 

•             დღის განრიგში ცვლილებები არ აფრთხობს და ამის გამო არ ჭირვეულობს.

 

•             იცის რა იქნება შემდეგ, რადგან დღის განრიგი მეორდება.

resources