შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს  სხვებისაგან გამოცალკევებულად

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             მოიხსენიებს საკუთარ თავს სახელითა და გვარით.

 

•             ირჩევს ინდივიდუალურ აქტივობას (მაგალითად, ხატავს ან თავსატეხს აწყობს.)

 

•             თამაშისას განსხვავებული საგნების ან არსებების განსახიერებას ცდილობს  (სახლობანას

თამაშისას _ დედაა,შვილია, მძღოლია, ძაღლია და ა.შ.).

 

•             ახასიათებს საკუთარ თავს როგორც მთლიან პიროვნებას, რომელსაც აქვს აზრები, სხეული და

შეგრძნებები.

 

•             აღწერს ოჯახს და ესმის, რომ მისი  წევრები გარკვეულ ერთობას ქმნიან.

resources