შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             იცის, როგორ დაიჭიროს და მოიხმაროს ესა თუ ის საწერი საშუალება.

 

•             ხატვისას/წერისას იღებს მისთვის მოხერხებულ, კომფორტულ პოზას.

 

•             დამოუკიდებლად შეუძლია წერტილებით მარტივი კონტურის გამოსახვა.

 

•             შეუძლია ძირითადი გეომეტიული ფიგურების (წრის, ოთხკუთხედის) დახატვა.

 

•             თამაშისას იყენებს ე.წ. წარმოსახვით წერას.

 

•             შეუძლია საკუთარი სახელის მიმსგავსება ნიმუშისათვის.

 

•             შეუძლია განასხვაოს ნაბეჭდი და ნაწერი.

resources