შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ადარებს ობიექტებს, ეძებს მსგავსებასა და განსხვავებას, აფასებს მოვლენებს

Directions:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             აკვირდება ბუნების მოვლენებს (მაგ., სვამს კითხვას: რატომ წვიმს?).

 

•             სწორად აღიქვამს   და  განასხვავებს ხუთივე  შეგრძნებას: გემოს,   შეხებას,  ყნოსვას,   სმენას, მხედველობას (მაგ.: ხედავს, რომ შაქარი არის თეთრი, შეიგრძნობს, რომ მას ტკბილი გემო აქვს და სხვ.).

 

•             იყენებს სტანდარტულ იარაღს  გარემოს გამოსაკვლევად (მაგ.: გამადიდებელ შუშას   (ლუპას), მაგნიტს და სხვ.).

 

•             აკვირდება უფროსების ცდებს და აღწერს თავის დაკვირვებას (მაგ., მასწავლებელმა შეურია ორი ფერის საღებავი, ბავშვი ამბობს: `ყვითლისა და ლურჯის შერევით მივიღებთ მწვანეს~).

resources