შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შეუძლია ისწავლოს საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით

Directions:გააზრება და ინტერპრეტაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             საუბრის დროს იხსენებს იმ რეალურ მოვლენებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, მაგ., ბავშვი იხსენებს ნივთის მფლობელს, როცა ხედავს ამ ნივთს.

 

•             ფიქრობს ხმამაღლა და მსჯელობს მიმდინარე სიტუაციის, მოვლენის შესახებ.

 

•             ცდილობს პრობლემის გადამუშავებას წარმოსახვაში.

 

•             სანამ დაიწყებს პრობლემის მოგვარებას, ცდისა და შეცდომის მეთოდით ცდილობს წინასწარ გაიაზროს მოქმედება.

resources