შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე, მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას.

Directions:ყურადღების კონცენტრაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             აგრძელებს საქმიანობას 5-15  წუთის განმავლობაში; უბრუნდება დაწყებულ საქმიანობას, რომელიც შეაწყვეტინეს (მაგ. კუბებით შენებას  ან ხატვას).

 

•             აგრძელებს მცდელობას, რათა შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება და გადაჭრას ამოცანა წარუმატებლობის შემთხვევაშიც.

 

•             ჭამის დროს მეტწილად ზის მშვიდად, არ ცელქობს.

resources