შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ავლენს ინიციატივასა და დამოუკიდებლობას

Directions:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

•             უერთდება უკვე დაწყებულ თამაშს და ეძებს საკუთარ როლს (ადგილს).

 

•             თამაშის  დროს შეუძლია დამოუკიდებლად აირჩიოს როლი.

 

•             შეხსენების ან თხოვნის გარეშე, თვითონ სთავაზობს უფროსს დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (მაგიდის ალაგებასა თუ ოთახის დალაგებაში).

 

•             მოიპოვებს მასალას თავისი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად (მაგ.: აპლიკაციის გასაკეთებლად ეძებს ფერად ფურცლებს).

 

•             შემოთავაზებული მასალიდან დამოუკიდებლად ირჩევს, რომელი გამოიყენოს (მაგ., პასტელებით

ხატოს, თუ ფანქრებით).

resources