შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ

Directions:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

 

•             სვამს შეკითხვებს, რათა მიიღოს ინფორმაცია მოვლენების შესახებ  და გაიგოს, როგორაა მოწყობილი სამყარო, ანუ ითხოვს ამა თუ იმ მოვლენის გასაგებად ახსნას (მაგ: რატომ ანათებს მზე?).

 

•             ინტერესდება, ატარებს `ექსპერიმენტებს~, რათა თვითონ გაერკვეს ზოგიერთი მოვლენისა და საგნის არსში, ცდილობს მიზეზშედეგობრივი კავშირების დადგენას და ამისათვის სხვადასხვა ხერხს იყენებს.

 

•             გამოკვეთს იმ სფეროს, რომელიც განსაკუთრებით აინტერესებს (მაგ.: დინოზავრებს, სატვირთო მანქანებს, შინაურ ცხოველებს და ა.შ.).

resources