შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის თუ გარემოს ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა

Directions:სივრცე
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

•             თამაშის  დროს ცდილობს გაიმეოროს არსებული რეალობა. (მაგ.: ქვიშისაგან აკეთებს მთას და მასზე გზა გაჰყავს).

 

•             იცის, თუ რომელი საგანი რომელ ადგილას უნდა განთავსდეს დანიშნულების მიხედვით (მაგ.:

გაზქურა _ სამზარეულოში, საწოლი _ საძინებელში, ხე _ პარკში).

 

•             საუბარში იყენებს ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელ ისეთ სიტყვებს, როგორიცაა: `ახლოს”;

`შორს”; `ზემოთ”; `ქვემოთ”; `გვერდით”.

 

•             იცის იმ ქალაქისა თუ სოფლის სახელი, სადაც ცხოვრობს.

 

•             იცის, რომ გზებს თავიანთი საგზაო ნიშნები და სახელები აქვთ და სახლებს კი _ ნომრები.

 

•             შეუძლია ფურცელზე ორიენტირება (ასრულებს ინსტრუქციას: დახატე ზემოთ მზე, გვერდით _ ღრუბელი და ქვემოთ _ ბალახი).

resources