შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი განასხვავებს მოვლენათა მიმდინარეობის  დროს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს

Directions:დრო
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

 

•             შეუძლია თანამიმდევრულად მოყვეს, თუ როგორ მიმდინარეობდა რაიმე მარტივი ამბავი ან მოვლენა.

 

•             მეტყველებაში იყენებს დროსთან დაკავშირებულ სიტყვებს (მაგ.: დღე და ღამე, დილა, საღამო).

 

•             ბავშვი იყენებს ისეთ ფრაზებს, რომლებიც მიუთითებს წარსულის შესახებ  მის ცოდნაზე (მაგ.:

`მე რომ პატარა ბაია  (ანუ ჩვილი) ვიყავი...”).

resources