შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი აღიქვამს  და  გამოთქვამს მოსაზრებას  საგანთა ზომაზე, მოცულობაზე, სიმაღლეზე, სიგრძესა და წონაზე

Directions:გაზომვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             შესაბამისად იყენებს ზომის აღმნიშვნელ სიტყვებს (მაგ.: დიდი კენჭი, პატარა კენჭი).

 

•             ადარებს სხვადასხვა საგნის ზომებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდება (მაგ. აწყობს სხვადასხვა ადამიანის ფეხსაცმელს გვერდიგვერდ იმის  სანახავად, თუ რომელია გრძელი).

 

•             საგანთა მიწოდებული წყვილიდან ახდენს დიდი ან პატარა, მძიმე ან მსუბუქი, გრძელი ან მოკლე საგნების დასახელებას და აფასებს ზომას (მაგ.: `მე უკვე ვწვდები ყვითელ თაროს”).

 

•             შეუძლია მიუსადაგოს საგნები ერთმანეთს (მაგ.: მისალოცი ბარათი და კონვერტი).

resources