შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

Directions:რიცხვები და ანგარიში
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             ასახელებს ციფრებს 10-მდე. იყენებს რიცხვებს და თვლას ყოველდღიურ ცხოვრებაში

(მასწავლებელთან ერთად ითვლის ბავშვებს,  რომელთაც ასწიეს ხელი).

 

•             შეუძლია სხვადასხვა საგნის შედარება (მაგ.: ესმის, რას ნიშნავს ყველა, არც ერთი, ბევრი, ცოტა, ტოლი).

 

•             იყენებს რიცხვებს და თვლას ყოველღიურ ცხოვრებაში, ითვლის ბურთების რაოდენობას ყუთში.

 

•             იცის, რომ რიცხვი აღნიშნავს რაოდენობას (მაგ.: იღებს სამ ვაშლს ყუთიდან).

 

•             განასხვავებს ასოებს ციფრებისაგან.

resources