შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

•             შეუძლია მარტივად მოყვეს, თუ როგორ იზრდება და იცვლება, მაგ., მცენარე, ცხოველი.

 

•             შეუძლია განასხვაოს ე.წ. ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნება, მათ თავისებურებებზე დაყრდნობით (მაგ.: სუნთქავს, მოძრაობს, იზრდება).

 

•             შეუძლია შინაური და გარეული ცხოველების, ფრინველების დასახელება; ხილის, ბოსტნეულის ჩამოთვლა; მცენარეების ან ცხოველების შედარება თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით (მაგ.: ნაძვის  წიწვებისა  და ჭადრის ფოთლების შედარება, მათ შორის განსხვავების დანახვა და მითითება).

 

•             სვამს შეკითხვებს ცხოველების, მცენარეების ზრდისა და ცვლილებების შესახებ  (მაგ., რატომ გაყვითლდა ხეზე ფოთოლი?).

 

•             შესაბამისი სიტყვების გამოყენებით შეუძლია ისაუბროს წელიწადის დროებზე და აღწეროს მათთვის დამახასიათებელი ამინდი (მაგ.: მზიანი, წვიმიანი, თოვლიანი).

 

•             აინტერესებს ბუნებაში არსებული ისეთი საგნები, როგორიცაა: ქვა, ქვიშა, წყალი და ა.შ.

თამაშობს  ხშირად, შეისწავლის მათ თავისებურებებს.

resources