შედეგი I (EN)

3-5 years

გამოხატავს ინტერესს ოჯახური ტრადიციების მიმართ.

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

 

•             მონაწილეობს საოჯახო დღესასწაულების დაგეგმვაში.

 

•             თავისი ინიციატივით ეხმარება უფროსებს.

 

•             ზრუნავს და ეხმარება თავის უმცროს და-ძმას.

 

•             იცის საკუთარი ოჯახის ისტორია (ცნობს ოჯახის წევრებს სურათზე, იცის მათი პროფესიები, ხატავს ოჯახურ პორტრეტებს).

 

•             თეატრალიზებული თამაშის  დროს წარმოადგენს სხვადასხვა ოჯახურ ტრადიციას.

resources