შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ავლენს შემოქმედებით უნარებს

Directions:შემოქმედებითი თვითგამოხატვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

•             მონაწილეობს ჯგუფურ მუსიკალურ აქტივობაში (როგორიცაა: სიმღერა, სიმღერისათვის სხეულის მოძრაობის აყოლება, მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრა).

 

•             თავისუფლად მონაწილეობს თეატრალიზებულ თამაშებში. მაგ.: შეუძლია ნაცნობი საგნების წარმოდგენა მოძრაობით ან პოზით (პანტომიმა), მარტივი სიუჟეტის გათამაშება.

 

•             იმეორებს ერთი სახის მოქმედებას მრავალჯერ (მაგ.: მთელ ფურცელს ფარავს ერთი ფერით ან ერთნაირი ფორმებით, მაგ., წრეებით).

 

•             ქმნის სქემატურ ნახატებს და ხშირ შემთხვევაში ეს ნახატი ჰგავს  ნაგულისხმევ საგანს, ამასთან, დიდი რაოდენობით იყენებს სხვადასხვა ფერს.

 

•             იწყებს მარტივი ფორმების გამოძერწვას პლასტილინით ან თიხით.

resources