შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისაგან გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

Directions:უსაფრთხოება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Health and Safety

indicators

•             იცის თავისი მისამართი და დაკარგვის შემთხვევაში მისი  ცოდნის აუცილებლობა.

 

•             მოთხოვნილებებს თვითონ იკმაყოფილებს ან ატყობინებს უფროსს (როცა სწყურია _ ითხოვს წყალს; თუ სცივა _ იფარებს გადახდილ საბანს).

 

•             ატყობინებს ბავშვებს  და უფროსებს, როდესაც საფრთხეს გრძნობს (მაგ.: ,,ნუ ისვრი ქვას!~,

,,ბაჩა ქვას ისვრის!~...).

 

•             ქუჩაზე გადასვლისას თვითონაც იყურება ორივე მხარეს.

 

•             იცავს უსაფრთხოების ძირითად წესებს უფროსის დახმარებით (მაგ., უცნობებთან ურთიერთობისას, ქუჩაზე გადასვლისას და სხვ.).

 

•             იცის, რომ უფროსის გარეშე არ უნდა აიღოს წამლები.

resources