შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი გრძნობათა ორგანოებს (მხედველობას, სმენას, შეხებას, გემოვნებას, ყნოსვას) იყენებს საკუთარი მოძრაობის გასაკონტროლებლად

Directions: სენსორულ-მოტორული განვითრება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

შესაბამისად რეაგირებს ხმოვან სიგნალებზე (ზარის დარეკვაზე მირბის კარებისკენ).

 

•             თამაშობს   წყლითა და ქვიშით.

 

•             უსმენს  მუსიკას და ცდილობს იმოძრაოს მის რიტმში.

 

•             შეუძლია ითამაშოს ხელზე ჩამოსაცმელი თოჯინებით.

 

 

resources