შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს  შეუძლია სხეულის წვრილი კუნთების კონტროლი და  კოორდინირებული მოქმედება

Directions:ნატიფი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

ჭამის დროს თავისუფლად იყენებს კოვზსა და ჩანგალს.

 

•             აწყობს მარტივ სურათს ან 8-10 ნაწილისაგან შემდგარ ფაზელსა და მოზაიკას.

 

•             ნიმუშის მიხედვით შეუძლია კუბურებით აშენება.

 

•             ხატავს ფანქრით, ძერწავს, იხატავს გეომეტრიულ ფიგურებს (3 წლის ასკში _ წრეს, 4 წლისა _

ოთხკუთხედს).

 

•             იკრავს დიდ ღილს და ელვას.

 

•             ასხამს წყალს ჭიქაში დოქიდან ისე, რომ არ დაღვაროს.

resources