შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შეუძლია სხეულის მოძრაობის კონტროლი, მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება

Directions:მსხვილი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

ფეხს ურტყამს ბურთს.

 

•             ისვრის და იჭერს დიდი ზომის ბურთს.

 

•             ძვრება საგნების ქვეშ და სათამაშო  გვირაბში.

 

•             ადის კიბეებზე დამოუკიდებლად, ფეხის მონაცვლეობით.

 

•             ხტუნაობს და დგას ცალ ფეხზე 5 წამს, ახტება პატარა საგანს.

 

•             ხტუნაობისას ანაცვლებს ფეხს (ხან ერთ ფეხზე ხტება, ხან _ მეორეზე).

 

•             ატარებს 3-თვლიან ველოსიპედს.

resources