შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს ნდობას და ავლენს, რომ  თავს  გრძნობს დაცულად.

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

 

1-2 წელი

 

•             მშვიდად თამაშობს  სათამაშო  მოედანზე ნაცნობი უფროსის თანდასწრებითა და დახმარებით

უცხო ბავშვების გვერდით.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             უერთდება მოთამაშე ბავშვების ჯგუფს.

 

•             უფროსის დახმარებით იწყებს რიგითობის დაცვას და განაწილებას.

 

•             იცავს ჯგუფური მოქმედების მარტივ წესებს.

 

resources