შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს კეთილგანწყობას თანატოლების მიმართ და ურთიერთობს მათთან

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

1-2 წელი

 

•             სხვა ბავშვების დანახვისას ამჟღავნებს ინტერესს მათ მიმართ,  ცდილობს მიუახლოვდეს და

შეეხოს.

 

•             უხარია, როდესაც იმყოფება სხვა ბავშვების საზოგადოებაში.

 

•             გარკვეული ხანი თამაშობს  სხვა ბავშვების გვერდით.

 

 

 

1-3 წელი

 

•             ეხალისება სხვა ბავშვის გვერდით თამაში.

 

•             ზოგჯერ განცალკევდება უფროსისაგან იმისათვის, რომ ითამაშოს მეგობართან ერთად.

 

•             თამაშის  დროს ბუნებრივად და თავისთავად ამჟღავნებს კეთილგანწყობას ნაცნობი ბავშვების მიმართ.

 

•             ამჟღავნებს ცნობისმოყვარეობას, როდესაც სხვა ბავშვი ნაწყენია ან რამეს არასწორად აკეთებს.

 

•             თამაშის  დროს უფროსის დახმარებით იცავს რიგითობას.

 

•             თამაშის  დროს უფროსის დახმარებით გამოართმევს და თვითონაც აძლევს სათამაშოებს

თანატოლებს.

resources