შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ენდობა და ადვილად ამყარებს  ურთიერთობას ნაცნობ უფროსებთან

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ბავშვი ამყარებს გამორჩეულ ურთიერთობას ძირითადი მეურვის გარდა კიდევ ერთ უფროსთან, რომელიც რეგულარულად ურთიერთობს მასთან და ეს  ურთიერთობა ჰარმონიულია.

 

•             ავლენს უსაფრთხოების შეგრძნებას ახლობელ უფროსებთან, ეძებს მათ, როდესაც ეშინია ან დაწყნარება სურს.

 

•             ეხმაურება უფროსის სიტყვიერ მისალმებას, შეგებებას.

 

•             იმეორებს უფროსის ქცევას _ `ატარებს მანქანას~, `აჭმევს თოჯინას~.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ჰბაძავს უფროსის ქცევას (წიგნს `კითხულობს~ იმ უფროსთან ერთად, რომელიც უკითხავს).

 

•             უსვამს შეკითხვებს.

 

•             სათამაშოდ იწვევს უფროსს, არის თამაშის  ინიციატორი, წამომწყები.

 

•             ესაუბრება უფროსს ახლახან დასრულებული საქმიანობის შესახებ.

 

•             ცდილობს ისე მოიქცეს, რომ უფროსს ასიმაოვნოს.

resources