შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს ესმის წესები და შეთვისებული აქვს  ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ემორჩილება უფროსის მარტივ მითითებას (წაიღე, მოიტანე, მომეცი, დადე ...).

 

•             უმეტეს შემთხვევაში ცვლის ქცევას უფროსის მოთხოვნის მიხედვით.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             შეხსენებისა და დახმარების შემთხვევაში, ითვალისწინებს და ასრულებს მარტივ წესებს და ყოვლედღიურ, ოჯახურ საქმიანობებს (მაგ., იბანს ხელს და ჯდება მაგიდასთან წახემსების დროს, ეხმარება უფროსს სუფრის ალაგებაში ან სხვა საქმიანობებში).

 

•             ითვალისწინებს და იცავს მარტივ წესებს, შეხსენების შემთხვევაში.

 

•             ხვდება, თუ რა შედეგი მოჰყვება წესების დარღვევას.

resources