შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს  სხვებისგან გამოცალკევებულად

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•             მიუთითებს საკუთარი სხეულის ნაწილებზე, როდესაც ეკითხებიან (მაგ.: სადა გაქვს ცხვირი?

მაჩვენე შენი ყური!).

 

•             ცნობს და ეძახის საკუთარ თავს სარკეში.

 

•             ირთობს საკუთარ თავს მცირე ხნით, 10-15 წუთით.

 

•             გვაგრძნობინებს, რომ იცის _ სხვები უყურებენ (იმეორებს ან ჰბაძავს რაღაც მოქმედებებს, როდესაც იცის, რომ სხვები უყურებენ).

 

•             რეაგირებს, როდესაც მიმართავენ სახელით.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ცდის საკუთარ შესაძლებლობებს, ამოწმებს, სად გადის აკრძალვებისა და შესაძლებლობების ზღვარი, ილტვის დამოუკიდებლობისაკენ. მაგ., ცდილობს შეასრულოს ის მოქმედება, რომელიც მისთვის უფროსს ადრე აუკრძალავს; ან იმეორებს იმ მოქმედებას,  რომლის შესრულების დროს ერთხელ უკვე განიცადა მარცხი.

 

•             ასახელებს საკუთარ სახელს (მოიხსენიებს საკუთარ თავს სახელით).

 

 

 

resources