შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2 წელი

 

•             თითების საღებავით  აკეთებს აღნიშვნებს ქაღალდზე.

 

•             იჭერს ფანქარს მუშტში და ცდილობს ჯღაბნას.

 

•             უნებლიე მონახაზებს აკეთებს ფანქრით, ფუნჯით.

 

•             იღებს საგანს ცერა და საჩვენებლი თითების მარწუხისებურად მოჭერით.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             აკეთებს მარტივ მონახაზებს მიზანმიმართულად, ვითომ წერს.

 

•             ხატვისას იყენებს მთელ ხელს (მაჯას, მკლავს).

 

•             ასათაურებს საკუთარ ნამუშევარს ( ყვება, თუ რას ნიშნავს მისი  ნამუშევარი).

 

•             ცდილობს გააფერადოს კონტურებით მოცემული ფიგურა ან ნახატი (გასაფერადებლები).

 

•             ცდილობს სწორად დაიჭიროს ხელში სქელი ფანქარი საჩვენებელი და ცერა თითით.

 

 

resources