შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს შეუძლია ისწავლოს საკუთარ გამოცდილებაზე  დაყრდნობით და ასევე სხვაზე დაკვირვებით

Directions:გააზრება და ინტერპრეტაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

1-2 წელი

 

•             ხვდება, რომ ქცევა დაკავშირებულია რაიმე მოვლენასთან (მაგ: როცა დედა აცმევს ქურთუკს, ეს ნიშნავს, რომ გარეთ უნდა გაიყვანონ).

 

•             ხვდება, რომ ის, რაც დღეს ხდება, მეორდება, ანუ სხვა დროსაც მომხდარა (მაგ.: ჭამის წინ ხელების დაბანა).

 

•             ითხოვს წიგნის წაკითხვას.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             შეუძლია საგნის ჩანაცვლება მსგავსით (მაგალითად, ქვაბის თავსახურს იყენებს, როგორც მანქანის საჭეს).

 

•             შეუძლია მოქმედების ჩანაცვლება (მაგ., ეს არ გამომივიდა, სამაგიეროდ, ეს გავაკეთე).

 

resources