შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე, მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას

Directions:ყურადღების კონცენტრაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

1-2 წელი

 

•             აგრძელებს ამოცანაზე მუშაობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. მაგ: ცდილობს ააშენოს კუბებით რაიმე 3-5 წუთის განმავლობაში.

 

•             ავსებს და ცლის სათამაშოების ყუთს მრავალჯერ.

 

•             ახსოვს, სად ინახება ხშირად გამოყენებული სათამაშოები.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             დაახლოებით 30   წუთის განმავლობაში ჩართულია თავის მიერვე არჩეულ საქმიანობაში.

 

•             მშვიდ ატმოსფეროში ხშირ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე უსმენს  მცირე ზომის მოთხრობას.

 

•             დაჟინებით მოითხოვს მის მიერ წამოწყებული საქმიანობის დამთავრებას.

 

•             ითხოვს ერთი და იმავე ზღაპრის, ამბის ხშირად მოყოლას.

 

resources