შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ

Directions:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

1-2 წელი

 

•             უშუალოდ შეისწავლის გარემოს, რათა დაადგინოს, რა ობიექტებისაგან შედგება იგი (აკვირდება საგნებს ოთახში, ცდილობს ხელით შეეხოს, მოსინჯოს).

 

•             ამჟღავნებს ინტერესს ახალი აქტივობების მიმართ.

 

•             აქვს გამორჩეულად საყვარელი სათამაშო. ინტერესდება და სვამს შეკითხვებს მისთვის უცხო ადამიანებისა და საგნების შესახებ  (ვინ არის ეს, რა არის ეს?).

 

•             იჩენს ინტერესს სათამაშოს შემადგენელი ნაწილების მიმართ.

 

 

2-3 წელი

 

•             სვამს კითხვებს ადამიანების მოქმედების შესახებ  (მაგ., როცა ხედავს, რომ ბაბუ  რეცხავს მანქანას, კითხულობს: რას აკეთებს ბაბუ?).

 

•             სვამს შეკითხვებს : ,,რატომ?~ ,,სად~?

 

•             უპირატესობას ანიჭებს ერთ რომელიმე მოქმედებას (მაგ.: კუბებით თამაშს, ბურთის გაგორებას, ხატვას და სხვ.).

 

•             გამოხატავს ინტერესს და ცდილობს მონაწილეობა მიიღოს საოჯახო საქმეებში.

resources