შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი განასხვავებს მოვლენათა მიმდინარეობის დროს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს

Directions:დრო
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

1-2 წელი

 

•             შეუძლია გაიხსენოს ინფორმაცია ახლო წარსულიდან, ახლახან დასრულებული მოქმედება (მაგ.:

როცა ეკითხებიან, ვინ დააკაკუნა კარზე წეღან, მიუთითებს ადამიანზე, რომელმაც ეს გააკეთა).

 

•             ბავშვმა უკვე იცის რეჟიმი (მაგ.: როდესაც აღმზრდელი ამბობს: `სადილის შემდეგ ეზოში გავალთ~, მისთვის უკვე ნათელია, რომ ჭამის დამთავრების შემდეგ ეზოში გასასვლელად უნდა გაემზადოს).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ერთმანეთთან აკავშირებს ძველ და ახალ მოვლენებს.

 

•             ხმარობს დროსთან დაკავშირებულ ისეთ სიტყვებს, როგორიცაა `დღეს~, `გუშინ~...

 

 

resources