შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

Directions:რიცხვები და ანგარიში
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

1-2 წელი

 

•             განასხვავებს ცნება-ტერმინებს `ერთი~ _ `ბევრი~.

 

•             თვლის დროს უფროსის დახმარებით ცდილობს თითების გამოყენებას.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             იყენებს `უფრო მეტის~ ცნებას.

 

•             ითვლის საგნებს უფროსთან ერთად.

 

•             იმეორებს იმ ლექსებსა და სიმღერებს, რომლებიც თვლას ეხება.

 

•             ითვლის 5-მდე.

 •             ცნობს და ასახელებს ზოგიერთ ციფრს (მაგ.: უყურებს 2-ს და ამბობს ორი).

 •             ესმის  ცნებები – ყველა, არც ერთი.

 

 

resources