შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

 

1-2 წელი

 

•             იცის, თუ რას და სად უნდა დააჭიროს თითი მექანიკური სათამაშოს ასამუშავებლად.

 

•             შეუძლია აანთოს ან ჩააქროს შუქი, როდესაც სთხოვთ.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             შეუძლია კასეტის და კომპაქტდისკის გამოყენება (მაგ.: ჩაწერილი ზღაპრის მოსასმენად, მხოლოდ უფროსის დახმარებით).

 

•             იცის ტელევიზორის ჩამრთველი და გამომრთველი სპეციალური ღილაკის დანიშნულება და

შეუძლია მისი  შესაბამისი გამოყენება.

 

 

resources