შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

1-2 წელი

 

•             აკვირდება ცოცხალ არსებებს ბუნებაში (მაგ.: აკვირდება, ხელში იყვანს ჭიაყელას, ცდილობს დაიჭიროს ჭიანჭველა).

 

•             აკვირდება მზეს და ღრუბლებს.

 

•             ყნოსავს ყვავილს, წყვეტს ფოთოლს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             სიამოვნებით თამაშობს  წყალში და ქვიშაში.

 

•             სვამს მარტივ შეკითხვებს ამინდის შესახებ  (მაგ.: მზეზე, წვიმაზე, თოვლზე).

 

•             შეუძლია ბუნებაში არსებული საგნების იდენტიფიცირება და დასახელება. მაგ.: წყალი, ლოდი, ქვა, ქვიშა.

 

•             იჩენს ცნობისმოყვარეობას და სვამს შეკითხვებს ბუნების მოვლენების შესახებ  (მაგ.: `რატომ მოდის წვიმა?~).

 

•             აქვს წარმოდგენა მარტივ ბუნებრივ კანონზომიერებებზე (მაგ.: იმისათვის, რომ მცენარე გაიზარდოს, მას ესაჭიროება წყალი).

resources