შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს შემოქმედებით უნარებს

Directions:შემოქმედებითი თვითგამოხატვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

1-2 წელი

 

•             იმახსოვრებს სიმღერაში ხშირად გამეორებულ სიტყვებს.

 

•             ცდილობს იმოძრაოს სხვადასხვანაირად, მუსიკასთან ერთად ან მის გარეშე.

 

•             სიამოვნებს ახალი ბგერების გამოცემა ინსტრუმენტით, საგნებით ან საკუთარი ხმით.

 

 

2-3 წელი

 

•             სიამოვნებით ასრულებს სიმღერას (სოლო შესრულებით) მცირე აუდიტორიის წინაშე (ოჯახის წევრების გარემოცვაში) ინსტრუმენტის ან მეორე ადამიანის ხმის თანხლებით.

 

•             ასრულებს როლური თამაშის  მარტივ ელემენტებს (წარმოიდგენს, ვითომ სცენაზეა და იყენებს მიკროფონს).

 

•             იყენებს სხვადასხვა მასალას ტაქტილური (შეხებითი) გამოცდილებისა და კვლევისათვის (მაგ.:

საღებავს, წებოს,  3-განზომილებიან მასალებს).

 

•             ჯღაბნის (ხატავს მარტივი მონასმებით. ბავშვი ნამუშევარში გულისხმობს გარკვეულ ობიექტს, თუმცა ნახატი არ ჰგავს  ამ ობიექტს.).

 

•             ბაძავს  რამდენიმე ცხოველის, საგნის ხმას ან მოძრაობას (დახტის კურდღელივით, კიკინებს

თხასავით).

resources