შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისგან გარიდება,  საშიში სიტუაციების

თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

Directions:უსაფრთხოება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Health and Safety

indicators

1-2 წელი

 

•             1.ესმის `არას~ მნიშვნელობა, თუმცა ყოველთვის არ ემორჩილება აკრძალვას.

 

•             პასუხობს მოზრდილის გაფრთხილებას საშიშროების შესახებ  სიტყვიერად, სახის გამომეტყველებით (მაგ.: იწევს უკან სიტყვაზე `ცხელია!~).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ტკივილის და დისკომფორტის შეგრძნებისას ატყობინებს უფროსს.

 

•             თავიდან იცილებს საფრთხეს (არ ჰკიდებს ხელს გახურებულ ზედაპირს, დანას).

 

•             ითვალისწინებს უსაფრთხოების წესებს (ხელს ჰკიდებს მშობელს ქუჩაზე გადასვლის დროს).

resources