შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და  ფიზიკურ თვისებებს

Directions:ფიზიკური აქტივობა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Physical Development

indicators

1-2 წელი

 

•             შინ თუ გარეთ ხალისით მონაწილეობს თამაშებში, რომლებიც მოითხოვს ფიზიკურ აქტივობას;

 

•             შეუძლია ვარჯიში (მარტივი მოძრაობებით) 3-5 წუთის განმავლობაში.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             დარბის ეზოში ან სახლში თავისუფლად.

 

•             შუძლია ვარჯიში 5-10 წუთის განმავლობაში.

resources