შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი გრძნობათა ორგანოებს  (მხედველობას, სმენას,  შეხებას,  გემოვნებას, ყნოსვას) იყენებს საკუთარი მოძრაობისა თუ მოქმედებების გასაკონტროლებლად  

Directions: სენსორულ-მოტორული განვითრება
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ეხება, სინჯავს  და შეიცნობს სხვადასხვა ზედაპირისა და მასალის საგანს.

 

•             მოზრდილის მიბაძვით  ასრულებს სხვადასხვა მოძრაობას (მაგ.:ცეკვავს).

 

•             სწავლობს უცნობ გარემოს (მიდის ჯერ ერთ, მერე მეორე საგანთან), ცოცავს, იხრება, ქანაობს.

 

•             ჭამის დროს ახერხებს კოვზის პირთან მიტანას.

 

 

2-3 წელი

 

•             შეუძლია კოორდინირებული გადაადგილება სივრცეში დაბრკოლებების

 

•             გადალახვით (შემოუვლის მაგიდას ან რაიმე სხვა საგანს, თუ ეს საგანი მას გზაზე ეღობება).

 

•             შეუძლია ცხოველების იმიტირება ხმითა და მოძრაობით.

 

•             ისვრის ბურთს თავს ზევით და ცდილობს არ მოხვდეს თავში.

 

•             აწყობს  2-3-ნაწილიან თავსატეხს (ფაზელს).

 

•             შესაბამისად რეაგირებს დაძახებაზე.

resources