შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს  შეუძლია სხეულის წვრილი კუნთების კონტროლი და  კოორდინირებული მოქმედება

Directions:ნატიფი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ცდილობს ორივე ხელით დაიკავოს დიდი ბურთი.

 

•             საგნებს აწყობს დიდ ყუთში.

 

•             აგებს კოშკს 3-4 კუბით.

 

•             კოვზით იკვებება, შეიძლება დაღვაროს საკვები.

 

•             იჭერს ფანქარს და ცდილობს დაჯღაბნოს ფურცელზე ან რაიმე სხვა ზედაპირზე.

 

 

2-3 წელი

 

•             შეუძლია სათამაშოს ზედაპირზე ამოჭრილ ადგილებს შეუსაბამოს შესაბამისი ფორმის ნაწილები და სწორად მოარგოს (მაგ.: მრგვალ ჭრილში ათავსებს სფეროს; სამკუთხედში – სამკუთხედს და სხვ.).

 

•             აგებს კოშკს დაახლოებით 10 კუბით.

 

•             შეუძლია წიგნის გადაფურცვლა (სათითაო ფურცლის გადაშლა).

 

•             იჭერს ფანქარს და ცდილობს დახატოს წრე და ჰორიზონტალური ხაზები.

 

•             შეუძლია პლასტილინის დამუშავება (წაგრძელებული და მრგვალი ფორმის მიცემა).

 

•             შეუძლია გამოჭრილი აპლიკაციის ნიმუშების ფლანელოგრაფის ეკრანზე განლაგება.

resources