შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს შეუძლია სხეულის მოძრაობის კონტროლი, მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება

Directions:მსხვილი მოტორიკა
Field:Health and Physical Development
Subfield:Motor Development

indicators

1-2 წელი

 

•             დადის დამოუკიდებლად.

•             შეუძლია ტახტზე აცოცება.

•             შეუძლია ბურთის გაგორება.

•             ხელს ჰკრავს ღია კარს, სათამაშო  ურიკას.

•             იწყებს კიბეზე ასვლას დახმარებით.

•             ცდილობს ადგილზე ხტომას.

•             შეუძლია ჩაიცუცქოს და ადგეს.

 

 

2-3 წელი

 

•             ინარჩუნებს წონასწორობას დახრისა და სირბილის დროს.

•             სიარულის დროს თან დააქვს სათამაშო.

•             აგდებს ბურთს თავს ზემოთ და ინარჩუნებს წონასწორობას.

•             დადის უკუსვლით.

•             დგება ცალ ფეხზე დამოუკიდებლად ერთი წამის განმავლობაში.

•             შეუძლია ფეხის წვერებზე სიარული თამაშის  მიზნით.

•             ადის კიბეზე ფეხის მონაცვლეობით, უფროსის ან კიბის მოაჯირის დახმარებით.

resources