შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

0-6 თვე

 

•             თვალს აყოლებს მოძრავ საგანს.

 

 

6-12 თვე

 

•             აკვირდება ფურცელზე ნახატს.

 

•             ცდილობს დაიჭიროს დიდი ზომის კოვზი ხელისგულით მუჭში.

resources