შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვს ესმის/სწვდება მიზეზშედეგობრივ კავშირებს

Directions:მიზეზშედეგობრიობა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

0-6 თვე

 

•             ანჯღრევს სათამაშოს და ურტყამს ჟღარუნას, რადგან სიამოვნებს მათ მიერ გამოცემული  ხმის გაგონება.

 

•             იწყებს  ისეთი საგნების ძებნას, რომლებიც ნაწილობრივ მოფარებულია მისი  მხედველობის არეს

(იმ შემთხვევაში, თუ ამ საგნით ეთამაშებოდნენ მის დამალვამდე).

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ეძებს  დამალულ საგნებს (იმ შემთხვევაში, თუ ამ საგნით ეთამაშებოდნენ მის დამალვამდე).

 

•             აჭერს ხელს ტელევიზორის ან დისტანციური მართვის პულტის ღილაკს, მუსიკალურ სათამაშოს და იცის, რა მოჰყვება ამას.

 

•             მრავალჯერ იმეორებს ქმედებას,  რათა მიიღოს შედეგი.

 

•             ეძებს ან იყურება დავარდნილი საგნისაკენ.

resources